Всеукраїнська асоціація стерилізації і дезінфекції
Громадська організація
ЦСВ має бути розрахованим таким чином, щоб забезпечити відповідну потужність
та потреб як внутрішніх так і зовнішніх споживачів ВМП. Потужності ЦСВ
визначаються на основі аналізу потреби у послугах, які мають бути виконані з
урахуванням проектної потужності закладу та на основі контактів з споживачами та
постачальниками. Під час планування ЦСВ слід передбачати можливість
розширення робочого простору та потужності у майбутньому де може виникнути
така необхідність в майбутньому.
Щоб оцінити дані потоки, перш за все слід проаналізувати дії та процеси у ЦСВ:
· підрахувати кількість пакетів з ВМП,
· кількість контейнерів,
· кількість стандартних лотків для автоклавів (600 х 300 х 300 мм),
· Якщо це можливо, слід підрахувати кількість стерилізаційних партій на день

Дане дослідження можна здійснити за визначений характерний проміжок часу,
щоб гарантувати відтворюваність та реалістичність оцінки кількості необхідних
стерилізаторів для відділення. Це також має допомогти визначити періоди
бездіяльності, коли відділення не працюватиме для визначення часу проведення
регламентних робіт, технічного обслуговування та генерального прибирання.

Щоб дати оцінку завантаження мийного устаткування необхідно проаналізувати
характер роботи операційних приміщень протягом одного типового робочого місяця.
Для цього враховується;
· Кількість контейнерів та лотків, виділених на одну процедуру в операційній;
· Кількість медичних інструментів для повторної обробки на одну процедуру в
операційній, аналізуючи, що було виділено і що власне було використано протягом
процедури з урахуванням можливості розділення вмісту контейнерів на дві частини
де це можливо;
· Тривалість процедури;
·  Кількість стандартизованих лотків DIN (240 х 240 х 40 мм; 240 х 240 х 65 мм; 240
х 480 х 40 мм; 240 х 480 х 65 мм) для мийки та дезінфекції;
·  Кількість лотків та ступень заповнення мийки-дезінфектора, беручи до уваги
кількість годин функціонування (рівень заповнення 8/8 чи 12/12 залежно від типу
машини, що використовується);
·  Період найменшої і пікової активності;
·  Кількість людей, потрібних для кожної зони.
Такий якісний аналіз має послужити базою для кількісних підрахунків та має
допомогти визначити кількість та об’єм мийок-дезінфекторів, які необхідні для
відділу стерилізації, враховуючи їх потужність, об’єм інструменту, що має бути
оброблено та тривалість циклу обробки.
Для покращення організації роботи у ЦСВ може бути встановлений комп’ютерний
зв'язок між відділом ЦСВ та операційними. Це дає можливість у ЦСВ ідентифікувати
контейнери, які поступають до операційних для хірургічних операцій та оптимальним
чином спланувати їх обробку.Розрахунок оптимальної архітектурної організації ЦСВ.
Для визначення архітектурної організаційної структури ЦСВ та підрахунку площі
приміщень необхідно взяти до уваги розрахунковий обсяг білизни та виробів
медичного призначення, з якими працює медичний заклад та обсяги застосування
стерильних медичних приладів одноразового використання. Також слід враховувати
те, що ЦСВ може бути єдиним блоком медичного закладу закритого типу, або
надавати послуги для дистанційних замовників.
Визначення площі ЦСВ у різних країнах Європи є функцією від кількості ліжок та
характером роботи відділення. Під час оцінки площі ЦСВ у Бельгії застосовується
показник - 0.6 м?/ліжко, у Нідерландах: від 0.7 м?/ліжко для 200 ліжок та до 0.45
м?/ліжко для 75 ліжок, у Франції - залежно від характеру відділення та спеціалізації
ліжка: від 0.56 м?/ліжко для 300 ліжок до 0.45 м?/ліжко для 600 ліжок.
Для загальних відділень можна приймати такі розрахункові показники площі ЦСВ:
   · 0.7 м2/ліжко від 0 до 300 ліжок;
   · 0.6 м2/ліжко від 300 до 600 ліжок
   · 0.5 м2/ліжко для більше ніж 600 ліжок.
Для відділень хірургії та акушерства і гінекології слід передбачити наступні
площі ЦСВ:
   · 1,5м2/ліжко від 200 до 300 хірургічно-акушерських ліжок;
   · 1,2 м2/ліжко від 300 до 400 хірургічно-акушерських ліжок;
   · 1,0 м2/ліжко більше 400 хірургічно-акушерських ліжок:

Оскільки відділення ЦСВ містить декілька допоміжних приміщень, слід
застосовувати коефіцієнт конверсії 1,3, що є співвідношенням між робочою площею
до загальної площі підлоги відділення.
Для медичних закладів що містять менше 200 хірургічно-акушерських ліжок має
бути визначений найменший поріг площі приміщення згідно діючої нормативно
правової документації, нижче якого неможливо виконати вимоги щодо стерилізації.

Площа приміщень в межах ЦСВ може бути розподілена наступним чином:
   · прийом: 10% від загальної площі;
   · зона сортування - очищення: 25% загальної площі;
   · пакування: 35% загальної площі;
   · зона зберігання стерилізованих ВМП: 20%;
   · прилежні зони: 10% загальної площі.

Площа у 20%, яка виділяється для стерилізованих ВМП може здаватися
надмірною, але знову ж таки, слід пам’ятати про структурну організацію в межах
закладу. Якщо в ЦСВ відсутній відділ зберігання стерильних ВМП (коли він
знаходиться у відділеннях догляду за хворими чи в операційних), ця площа має бути
зменшена і використана лише для зберігання перед розподілом (експедицією). В
такому випадку можна виділити більшу площу для зони очищення.
Для ЦСВ, які забезпечують стерильними ВМП медичні відділення, вказані вище
площі приміщень можуть бути придатними і не потребують перегляду.
Зазначений вище метод визначення площі приміщень та їх розподілу має бути
проаналізовано у відповідності до організаційної структури ЦСВ у кожному
окремому випадку.

Розрахунок потужності ЦСВ
Домашня сторінка

Новини та події

Нормативні акти

Корисна інформація

Проекти ЦСВ

Методи стерилізації

Алгоритм стратегії
стерилізації


FAQ

Корисні посилання

Контакти

Вступити до УАСД

Наші партнери
___________

Copyright © 2014 by
"UASD"
All Rights reserved
info@sterilization.com.ua