Всеукраїнська асоціація стерилізації і дезінфекції
Громадська організація
Згідно практики належної стерилізації, та практики належної лікарняної
фармації нами вводиться наступна градація приміщень та «зон» у ЦСВ, які
розрізняються згідно статусів, а саме:
- брудна зона - приміщення або група приміщень до яких відносяться
приміщення прийому, миття, очищення та дезінфекції ВМП. Брудна зона
відзначається червоним кольором.
- умовно чиста зона - приміщення або група приміщень до яких відносяться
приміщення інспекції, сортування та пакування ВМП перед стерилізацією. Умовно
чиста зона відзначається синім кольором.
- стерильна зона - приміщення або група приміщень до яких відносяться
приміщення видачі та зберігання стерильних ВМП. Стерильна зона відзначається
зеленим кольором.
Кожна з цих зон може складатися з різних елементів, але кожна зона повинна
забезпечувати можливість послідовного руху ВМП в межах ЦСВ від «брудної» до
«стерильної » зони, виключаючи можливість перехресної контамінації.

На початковому етапі розробки концепції та планування ЦСВ необхідно
забезпечити:
- Визначення чіткого завдання для кожної зони;
- Ідентифікація дій та маніпуляції, притаманних для кожної окремої зони;
-  Визначення оптимального розміщення кожного приміщення по відношенню до
поступального руху потоків (наприклад, з урахуванням різних точок доступу до
приміщень та джерел надходження ВМП у відділення);
-  Визначення площі приміщень, які потрібні для забезпечення належного
виконання усіх необхідних маніпуляцій для забезпечення належного
функціонування ЦСВ;
- Визначення критеріїв, спеціальних вимог та потужності, щодо необхідного
обладнання та устаткування;
- Визначення та врахування особливих обмежень та вимоги у кожному окремому
випадку.

Необхідно приймати до уваги умови роботи та оснащення для оптимізації
роботи персоналу ЦСВ, адже персонал несе відповідальність за дотримання
правил санітарної гігієни в межах відділення і забезпечує високу якість стерилізації
та відповідний облік ВМП.
Розподілення по зонам повинно виконуватися не тільки фізичними бар’єрами та
санітарними пропускниками; персонал кожної зони повинен мати одяг характерного
кольору для унеможливлення вільного пересування від брудної до чистої зони.
При переході між зонами різного статусу персонал зобов’язаний проходити через
санітарні пропускники змінюючи свій статус шляхом переодягання та проведення
відповідних санітарних процедур.
Персонал ЦСВ повинен бути зацікавлений та вмотивований у виконанні
санітарних правил та норм, лікарняної гігієни та процесом належної практики яка
забезпечує якість стерилізації. Відповідальні особи у ЦСВ повинні мати відповідну
кваліфікацію підтверджену проходженням сертифікаційних програм та тренінгів.
Відповідальна особа за функціонування та якість надання ЦСВ призначається
керівництвом закладу до якого відноситься відділення стерилізації, але основну
відповідальність несе головний лікар закладу охорони здоров’я, у якому
знаходиться ЦСВ.
ЦСВ забезпечує своїх споживачів стерильними ВМП включаючи контроль
логістики і транспортування ВМП від ЦСВ до безпосереднього споживача, якщо
інше не передбачається структурною організацією відділення.
Для досягання якісної стерилізації ВМП, у процесі проектування відповідальний
персонал ЦСВ повинен забезпечити виконання наступних задач:
- Забезпечити та підтримувати принципи «поступального руху» ВМП та
напрямки руху персоналу, що гарантуються фізичними бар’єрами та спеціальними
інженерно-технологічними рішеннями, які не дозволяють вільний рух повітря та
персоналу між зонами різного статусу. Такий розподіл досягається відповідними
дверима, шлюзами та санітарними пропускниками, спеціальним обладнанням
прохідного типу та системою опалення, вентиляції та кондиціонування, яка
забезпечує високоефективну фільтрацію повітря і різницю тисків між приміщеннями
з різним статусом забрудненості з урахуванням обмежень накладених правилами
безпеки та охорони праці.
- Приміщення ЦСВ повинні бути належно освітлені.
- У приміщеннях забезпечується примусова вентиляція яка забезпечує підтримку
температурного режиму, відносної вологості та кратності повітрообміну та різницю
тисків у заданих межах. У ЦСО не допускається наявність отворів (вікон, каналів,
решіток), що відкриваються.
Для гарантування забезпечення відповідності санітарного статусу персоналу в
зоні відповідної чистоти, персонал ЦСВ бажано забезпечити одягом різних
кольорів, або уніфікованим одягом з елементами кольорового кодування: («брудна
зона» - червоний, «умовно чиста зона» - синій, стерильна зона - зелений). Це
забезпечить скорішу психологічну адаптацію персоналу до роботі у контрольованих
умовах чистих приміщень, особливо на початкових стадіях роботи відділення.
У межах ЦСВ слід передбачити встановлення ергономічної системи
внутрішнього зв’язку між різними зонами, а також приділити увагу вибору
пересувних та вмонтованих меблів, а також якості оздоблення робочих поверхонь,
які повинні бути пристосованими до щоденної очистки та поверхневої дезінфекції.
У відділеннях підвищеної інфекційної небезпеки або у разі виникнення
відповідної необхідності слід передбачити можливість тотальної деконтамінації
приміщення з використанням технології фумігації.
ЦСВ має бути розрахованим таким чином, щоб забезпечити відповідну
потужність та потреби, як внутрішніх, так і зовнішніх споживачів ВМП. Потужності
ЦСВ визначаються на основі аналізу потреби у послугах, які мають бути виконані з
урахуванням проектної потужності закладу та на основі контактів з споживачами та
постачальниками.


Загальні положення та рекомендації щодо організації центрального стерилізаційного відділення.
Copyright © 2014 by
"UASD"
All Rights reserved
info@sterilization.com.ua
Домашня сторінка

Новини та події

Нормативні акти

Корисна інформація

Проекти ЦСВ

Методи стерилізації

Алгоритм стратегії
стерилізації


FAQ

Корисні посилання

Контакти

Вступити до УАСД

Наші партнери
___________