Всеукраїнська асоціація стерилізації і дезінфекції
Громадська організація
Ці рекомендації є результатом сумісного співробітництва провідних спеціалістів в
сфері чистих приміщень, стерилізації, дезінфекції та медичної технології, мета яких
полягала у розгляданні та пояснені питань щодо архітектурних та технологічних
рішень в проектуванні, оснащенні та роботі централізованого стерилізаційного
відділення (далі ЦСВ), якими могли би керуватися спеціалісти та відповідальні
особи. Дані рекомендації описують раціональну організацію стерилізації та
стерилізаційних служб з урахуванням чинних нормативних актів, сучасних
міжнародних тенденцій та регулятивних обмежень.
Впровадження даних рекомендацій ставить за мету покращення якості
стерилізації, внаслідок вдосконалення «розділення руху потоків» та логістики
виробів медичного призначення (далі ВМП), які стерилізуються у закладах, що
надають медичні послуги в Україні. Даний документ є керівництвом щодо
організації, розробки, впровадження та функціонування ЦСВ, з урахуванням різних
структурних обмежень та не являється оглядом процедур стерилізації та не являє
собою список постачальників технології чи виробників.
Структуризація вихідних умов ЦСВ повинна, забезпечувати принцип логічного
поступального руху ВМП, від найбруднішої до найчистішої ділянки, для того, щоб
мінімізувати ризик забруднення та контамінації.
Розробка та планування відділення повинно бути раціональними та спеціально
пристосованими до завдань, які вирішуються, а також відповідати вимогам та
існуючим нормативам. Різні стадії робочих процедур повинні розгортатися в межах
процесів, які пов’язані один з одним в раціональному порядку та відповідати
поступовій логічній послідовності дій без порушень.
У відділеннях ЦСВ, ВМП повинні рухатись послідовним шляхом, який
унеможливлює контамінацію більш чистих ВМП по причині проходження через
більш брудні зони.
Крім того, під час планування ЦСВ слід передбачати можливість розширення
робочого простору та потужності там, де може виникнути така необхідність в
майбутньому.
Згідно практики належної стерилізації, та практики належної лікарняної фармації
нами вводяться наступна градація приміщень та «зон» у ЦСВ, які розрізняються
згідно статусів, а саме:
- брудна зона - приміщення або група приміщень до яких відносяться
приміщення прийому, миття, очищення та дезінфекції ВМП. Брудна зона
відзначається червоним кольором.
- умовно чиста зона - приміщення або група приміщень до яких
відносяться приміщення інспекції, сортування та пакування ВМП перед
стерилізацією. Умовно чиста зона відзначається синім кольором.
- стерильна зона - приміщення або група приміщень до яких відносяться
приміщення видачі та зберігання стерильних ВМП. Стерильна зона
відзначається зеленим кольором.


Кожна з цих зон може складатися з різних елементів, але кожна зона повинна
забезпечувати можливість послідовного руху ВМП в межах ЦСВ від «брудної» до
«стерильної » зони, виключаючи можливість перехресної контамінації.
Кожна з зон є окремим елементом до якого висуваються певні вимоги котрі
стосуються дизайну, функціональності, оточуючого середовища, параметрів
повітрообміну та кліматизації.


Приклади організації стерилізаційного відділення: Проектування центральних стерилізаційних відділень
Copyright © 2014 by
"UASD"
All Rights reserved
info@sterilization.com.ua
Домашня сторінка

Новини та події

Нормативні акти

Корисна інформація

Проекти ЦСВ

Методи стерилізації

Алгоритм стратегії
стерилізації


FAQ

Корисні посилання

Контакти

Вступити до УАСД

Наші партнери
___________