Вплив внутрішньо лікарняної інфекції (ВЛІ) в галузі Охорони Здоров'я  та
економічні втрати ЄС, США та Україні.
 
1. За даними European Academies Science Advisory Council (EASAC) http://www.easac.eu  -
близько 7% пацієнтів в лікувальних установах ЄС контаміновано ВЛІ (внутрішньолірняної
інфекцією). Документований діапазон інфікування в межах 3-10% в залежності від країни
членах ЄС (ECDC 2008). Щорічне розрахункова кількість пацієнтів, що страждають від ВЛІ в
країнах ЄС становить близько 4,5 млн. чоловік на 0,5 млрд. населення.
      Для повної оцінка впливу ВЛІ потрібно кілька припущень з приводу якості та
порівнянності даних про поширеність, лікарняної практики та витрат. Смертність, прямо
пов'язана з ВЛІ, становить близько 37 000 осіб на рік у країнах ЄС (у порівнянні з 90000-
99000 в США і, можливо, 3 млн. в країнах, що розвиваються), але крім того необхідно
врахувати непрямий вплив ВЛІ, що є причиною додатково близько 110 000 смертей на рік в
ЄС. Сумарні щорічні витрати галузі охороні здоров'я через ВЛІ для країн ЄС оцінюється
приблизно в 7 млрд. євро (ECDC 2008). Але це грубо, так як, наприклад, дані сепсису тільки
в Німеччині оцінюються близько 2 млрд. євро на рік. Непрямі витрати та після- госпітальні
внутрішньо лікарняні інфекцій, в тому числі пов'язані з втратою доходу, принаймні, в три
рази вище, ніж прямі витрати.

   2. В  США в 2009 році за оцінками Центру контролю профілактики  Centers for Disease
Control and Prevention
<http://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention> http://www.cdc.gov 
фіксується до 1,7 мільйону випадків ВЛІ, що призводять чи сприяють 99 000 смертям кожен
рік на 310 млн. населення. Інші оцінки показують, що 0,64 %, чи 2 млн. пацієнтів кожен рік
інфікуються. Вартість прямих втрат від 4,5 млрд. до 11 млрд. доларів США.

3. Згідно даних прес служби Міністерства Охорони Здоров’я України - «у загальній структурі
ВЛІ питома вага належить гнійно-запальним інфекціям. У структурі ВЛІ вони становлять від
15% у розвинених країнах і до 60% у країнах, що розвиваються. В країнах СНД ВЛІ
виявляються в середньому в 35%-45% хірургічно хворих. В Україні, за даними різних джерел,
частото ВЛІ коливається в межах від 3 до 35%.» В Україні фіксується лише 4 000 випадків
ВЛІ щороку, при чому розрахункова кількість складає близько 350 000 хворих. Поширення
ВЛІ поступається лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням. За статистичними
даними МОЗ України в 2009 році - «кількість прооперованих хворих в закладах охорони
здоров я України в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних закладах склала 4 580 863
чоловік.»

Порівняльні статистичні дані впливу ВЛІ.
Статистичні дані щодо ВЛІ
Назва
Європейський
союз
США
Україна
1.
Населення
500 млн.
310 млн.
45 млн.
2.
Пацієнтів
звернулось за
допомогою.
62 280 000
(12,46 %)
20 000 000
(6,45 %)
не менше   
  4 580 863
(10,18%)
3.
Рівень ВЛІ
лікарняних
пацієнтів
7%
10%
в межах 3-35%,
приймаємо
в середньому 19%, що
більше в 2,15 рази ніж
середній по ЄС та
США
4.
Кількість
документованих
випадків ВЛІ в
лікувальних
установах.
4,5 млн.
2,0 млн.
зафіксовано в МОЗ
лише 4000 випадків,
середнє значення 19%
від загального числа,
становить 870 000
пацієнтів.
5.
Смертність від
ВЛІ, пряма
щороку.
37 000 осіб,
що складає 0,82
% від всіх
задокументовани
х випадків.
95 000 осіб, що
складає 4,75 %
від всіх
задокументовани
х випадків.
офіційна статистика
МОЗ відсутня,
розрахунково
870000*(0,0082+
0,0475)/2*2,15=
52 000 осіб
6
Смертність
опосередкована
від ВЛІ, щороку.
110 000 осіб,
що складає 2,44
% від всіх
задокументовани
х випадків
190 000 осіб що
складає 9,5 % від
всіх
задокументовани
х випадків
офіційна статистика
МОЗ відсутня,
розрахункові
870000*(0,0244+
0,095)/2*2,15=
111 600 осіб
7.
Економічні
втрати від ВЛІ,
щороку
7 млрд. Євро, що
є 0,058 % ВВП
4,5-7 млрд. $
доларів США, 
що є
0,04% ВВП
Офіційна статистика
МОЗ відсутня,
розрахунок:
306638000000*
(0,00058+0,0004)/2*
2,15=323 млн. $.,
що складає 0,105 % від
ВВП
8.
Довідково.  ВВП
2010 WB, млрд.,
доларів США.
15 203,145
14 526,55
306,638
Як висновок зауважимо, що прихована смертність в Україні від внутрішньо-лікарняної інфекції перевищує, показники смертності від таких традиційно високих причин, як смертність від раку та серцево-судинних захворювань.
Домашня сторінка

Новини та події

Нормативні акти

Корисна інформація

Проекти ЦСВ

Методи стерилізації

Алгоритм стратегії
стерилізації


FAQ

Корисні посилання

Контакти

Вступити до УАСД

Наші партнери
___________

Copyright © 2014 by
"UASD"
All Rights reserved
info@sterilization.com.ua
Всеукраїнська асоціація стерилізації і дезінфекції
Громадська організація