Для організації надійного процесу стерилізації необхідно забезпечити:
·  Стерилізатор відповідного типу (паровий, газовий, повітряний,
низькотемпературний і т.п.
·  Відповідні стерилізаційні середовища (знесолена вода/пар, вакуум)
·  Коректне застосування відповідної програми для стерилізації згідно ISO EN 17664
·  Об’єкт і предмет стерилізації, який пройшов попередню біологічну та хімічну
деконтамінацію.
·  Коректне застосування пакувального матеріалу.
·  Відповідні умови проведення перед-стерилізаційної обробки, пакування,
стерилізації
·  Зберігання стерильного матеріалу та його логістика
Необхідні умови для досягнення рівня гарантованої стерильності (РГС)
  Термічний (фізичний)
  Хімічний
Фізичний
Метод
Темп-ра (°C)
Метод
Темп-ра (°C)
Метод
Темп-ра (°C)
Повітряний
160 - 180
Этилен оксид
37 - 55
гамма-
опромінення
бета-опромінення
20
Паровий*
(автоклав)
- гравітаційна
аерація
- одноразовий
вакуум
- фракційний
вакуум
121 - 134
Формальдегід
55 - 80
Cobalt радіація

20
Мікро-
хвильовий
110 - 135
   Перекис водню (плазма)
45
Фізичні та хімічні методи стерилізації та основні температурні режими
* Відповідно ВООЗ рекомендованим методом стерилізації як найбільш екологічно
безпечним, економічно доцільним, валідуємим та методом, який забезпечує необхідний
рівень гарантованої стерильності є паровий метод стерилізації. 
Домашня сторінка

Новини та події

Нормативні акти

Корисна інформація

Проекти ЦСВ

Методи стерилізації

Алгоритм стратегії
стерилізації


FAQ

Корисні посилання

Контакти

Вступити до УАСД

Наші партнери
___________

Закупівля
Дезінфекція
Перевірка
Списання
Пакування
Очищення
Логістика
Застосування
Зберігання
Логістика
Стерилізація
Copyright © 2014 by
"UASD"
All Rights reserved
info@sterilization.com.ua
Всеукраїнська асоціація стерилізації і дезінфекції
Громадська організація